Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Miljöpolicy

Nomaco säljer, marknadsför, kundanpassar, servar, utbildar och utvecklar, batteridrivna arbetsfordon. Detta är produkter som är synnerligen miljövänliga och varje arbetsfordon, med förbränningsmotor, som vi ersätter med en av våra produkter ger en betydande miljövinst. Vi ser det därför som en självklarhet att hålla en hög nivå på det egna miljöarbetet.

  • Kriterierna för internationell miljöstandard, ISO 14001, ska vara minimikravet i vårt arbete. Våra rutiner och instruktioner följer dessa riktlinjer.
  • All personal följer gällande rutiner och instruktioner och uppmuntras genom erforderlig utbildning att ta ett personligt ansvar för miljöfrågorna.
  • Nomaco strävar efter att använda utrustning för produktion, energianvändning och distribution där lägsta möjliga miljöbelastning beaktas.
  • Hushållning och återvinning av råvaror övervakas och förbättras ständigt. Produkter som ej längre kan återvinnas i egen eller andras produktion används för energiåtervinning.
  • Företagets produkter, emballage och rutiner skall kontinuerligt bedömas i syfte att minska negativ påverkan på hälsa och miljö.
  • Nomaco ställer krav på och samarbetar med leverantörer och andra intressenter för att vi tillsammans ständigt ska bli bättre på att ta hänsyn till vår miljö.

Filer

Nyhetsbrev från oss?
Se till att alltid få de senaste nyheterna från oss!