Oeliatec BINIC på redskapsbärare

Binic

Generella egenskaper

 • BINIC 500 eller BINIC 1000 LTR. TANKKAPACITET
 • Låg vattenförbrukning 5, 10 eller 15 l./min. alt efter ogräsmängd och arbetsbredd (fås med 40, 80 eller 120 cm front)
 • ELEKTRONISK JUSTERING AF BRÄNNARE/VATTENTEMPERATUR 120°C / 99°C VIA PATENTERAD TEKNIK
 • Diesel eller biodiesel till drift av oljepannan
 • Variabel lågtryckspump
 • Tank med filtrering för återvunnet vatten
 • Högeffektiv version
 • Anti-spill tank med brandpostanslutning– 42 liters bränsletank med filter
 • Automatisk dosering av antikalkmedel
 • Klargjort för användning av front
 • BINIC 500: 140 x 98 x 135 cm ( L x B x H ) Tomvikt: 250 kg
 • BINIC 1000: 199 x 98 x 135cm ( L x B x H ) Tomvikt: 300 kg