BREHAT Traktormonterad ogräsbekämpning

BREHAT TRAKTOR MONTERAD
OGRÄSBEKÄMPNING MED 99°C
HETVATTEN

Fördelar med Brehat 500 och Brehat 1000

 • Monteras i traktorns 3-punktlift, med drift
  från traktorns PTO 540 RPM
 • Ingen extra motor
 • Ingen strömgenerator
 • LCD kontrollskärm inkluderet
 • Drift på 24 volt
 • Högtryckspump, som ger180 bar
 • E.U. standardiserat laddningsuttag
 • Optimerad bränslepanna
 • 33 L bränsletank
 • Start och stop funktioner

Möjligheter

 • Högtrycksslang BREHAT 500
 •  Galge eller annan slang BREHAT 1000
 • Möjlighet för frontbehandlingsbom (80 cm)
 • 2 operatörsuppsättning (5+5 ltr./min.)
 •  ALM® enhet till geolokalisering
 •  Specialenhet till rensning av rör
 •  Välj mellan 500 eller 1000 liter tank