Miljöargument

Svart på vitt om elbilens miljöfördelar

Att elbilar är mer miljövänliga än bensindrivna fordon är allmänt känt. Men hur stora är skillnaderna och fördelarna i realiteten? Svaren ges i en jämförelse som Nutek gjorde 1994 mellan en personbil i miljöklass 1 och en elbil*. Undersökningen har förvisso några år på nacken, men förutsättningarna är i stort sett de samma idag.

* I beräkningen har elbilen en bränsleeldad kupévärmare.

Elbilens positiva miljöeffekter:

 • 92 % mindre NO (Kväveoxid)
 • 68 % mindre SO2 (Svaveldioxider)
 • 92 % mindre Co2 (Koldioxid)
 • 94 % mindre partiklar
 • 99 % mindre cancerogena gaser
 • Nästan inga miljöfarliga emissioner
 • Lägre drivmedelskostnader
 • Lägre tillverkningskostnader
 • Lägre underhållskostnader
 • Mindre buller
 • Högre energieffektivitet

Idag pratas det nästan bara om Co2 utsläpp men med elfordon få du dessutom alla andra positiva fördelar på köpet. Och dessutom ovärderlig Goodwill!