Miljö & ekonomi

Miljö & ekonomi

Varje såld elbil är en seger för vår gemensamma miljö – liksom för beställarens ekonomi.

Det primära skälet till att våra kunder skaffar elbil är att de vill skapa en bättre och renare arbetsmiljö. Men tvärtemot vad man kanske tänker sig, så finns det också ett krasst ekonomiskt skäl. Så här skriver Nutek och KFB: “Elbilen kräver betydligt mindre service och underhåll än en konventionell bil. Detta beror på att förbränningsmotor, avgassystem, bränslesystem m.m. ersatts av elektriska system, som i princip är underhållsfria och kan förväntas hålla under bilens hela livslängd”.*

Detta stämmer med våra erfarenheter. Till skillnad från de flesta bensin- och dieseldrivna fordon är det mycket sällan som något går sönder på en elbil. Lägger man därtill en minimal energikostnad på 1-3 kr per mil (beroende på modell), så behövs det inga speciella miljöhänsyn för att motivera en elbil. Det räcker med att vara lite snål och förståndig. Eller ha liten budget.

Kort sagt: Det går alltid att visa att en modern elbil är en bra affär. Inte bara för människorna och naturen, utan också för företagets totalekonomi. Och det är ju ingen dum kombination, eller hur?

* Citat från utredningen om introduktion av elbilar utförd i samråd med Nutek och Kommunikationsforskningsberedningen (KFB).