Melex elfordon

Melex Elfordon

Den lilla fabriken i sydöstra Polen har producerat elbilar sedan 1971. I början handlade det mest om golfbilar men efterhand har produktionen ställts om till elektriska arbetsfordon. Idag producerar Melex i princip bara elfordon för proffsanvändare, riktiga arbetsfordon och inga golfbilar.

Nära relation sedan 1981

Nomaco och Melex har en mycket nära relation ända sedan 1981. Nomaco är den generalagent som isärklass säljer flest elektriska arbetsfordon. Detta tillsammans med närheten till Polen gör att Nomaco är synnerligen involverad i utvecklingen av Melex elbilar. Våra tekniker rådfrågas kontinuerligt av fabriken för att säkersälla att bilarna blir helt anpassade efter vårt nordiska klimat och uppfyller våra högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav.

Vi kan därför stolt lova att alla Melex elfordon är 100 % trafikanpassade

  • Uppfyller alla normer vad gäller person och elsäkerhet
  • Hydrauliska bromsar på alla hjul (ej mod 845)
  • Tvåkrets bromssystem för ökad säkerhet
  • Separat handbroms på egen krets, ingen farlig ”hill-brake”
  • Uppfyller kraven för elektromagnetiska fält enl test av SP (Sveriges Provningsanstalt)
  • Uppfyller EMC direktiven enl EU standard för elektrisk strålning
  • CE märkta enl EU standard för maskinsäkerhet
  • Uppfyller EN.1175 enl EU standard för elsäkerhet
  • Uppfyller Transportstyrelsens krav för Motorredskap klass 2 utan dispenser

Melex N-50

Helt NYA uppdaterade Melex N-50 Efter nästan 10 år är det dags för en rejäl uppdatering och facelift av succén Melex 3-serie. Den nya versionen har kvar alla de egenskaper som gjort den till ett så omtyckt arbetsfordon, men är dessutom förbättrad på en hel rad punkter. Bättre och kraftfullare design Starkare motorer Ännu bättre ... Læs Mere

Melex 400 serien

Helt NYA uppdaterade Melex 400 Efter nästan 10 år är det dags för en rejäl uppdatering och facelift av succén Melex 3-serie. Den nya versionen har kvar alla de egenskaper som gjort den till ett så omtyckt arbetsfordon, men är dessutom förbättrad på en hel rad punkter. Bättre och kraftfullare design Starkare motorer Ännu bättre ... Læs Mere

Melex 3-serie Facelift

Helt NYA uppdaterade Melex 3-serie Efter nästan 10 år är det dags för en rejäl uppdatering och facelift av succén Melex 3-serie. Den nya versionen har kvar alla de egenskaper som gjort den till ett så omtyckt arbetsfordon, men är dessutom förbättrad på en hel rad punkter. Bättre och kraftfullare design Starkare motorer Ännu bättre ... Læs Mere